Zobrazujú sa všetky 4 výsledky

Ročné obdobia

Pracovné zošity zábavnou formou prispievajú k rozvoji a zručnosti detí v predškolskom veku. Sú vytvorené tak, aby hravým a prirodzeným spôsobom rozvíjali detskú osobnosť, myslenie, vnímanie a zručnosti dieťaťa. Pracovné zošity sú zamerané na rozpoznávanie ročných období. Zoznamujú sa s delením a striedaním ročných období, priraďujú jednotlivé činnosti k danému obdobiu.
Odporúčaný vek je orientačný, lebo u každého dieťaťa sa schopnosti a zručnosti vyvíjajú rozdielnym tempom.